CHS B/G Basketball JV/Varsity vr North Platte 12/15/12 - lastingmoments-bylisa