CHS Boys JV & Varsity BB @ Lincoln Northeast 11-30-12 - lastingmoments-bylisa