CHS Varsity & JV Basketball @ GI NW 12-14-12 - lastingmoments-bylisa